Bezpieczeństwo nad wodą to podstawa. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wykwalifikowani ratownicy wodni, którzy stoją na straży, będąc w ciągłej gotowości do niesienia pomocy. Aby pełnić taką funkcję, należy jednak spełnić szereg wymagań i uzyskać niezbędne uprawnienia. Zastanawiasz się jak zostać ratownikiem WOPR? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście. 

Jak zostać ratownikiem WOPR? 

Pełnienie funkcji ratownika wodnego to bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ utonięcia w Polsce stanowią niestety dość powszechne zjawisko. Celem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno na wodach otwartych, jak i obiektach zamkniętych na terenie Polski. WOPR zatrudnia oraz przeprowadza szkolenia ratowników, którzy są gotowi do natychmiastowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia na wodzie, czyli na terenie wszelkich kąpielisk, plaż morskich, jezior czy basenów. Z uwagi na to, iż WOPR to ogólnopolskie stowarzyszenie, istnieje lista wymagań, które musi spełnić przyszły ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poznaj listę stopni ratowniczych WOPR oraz wymagania, które należy spełnić, aby pełnić określone funkcje. 

Jak zostać ratownikiem WOPR? Młodszy ratownik i wymagania

Podstawowym stopniem ratowniczym jest młodszy ratownik WOPR. Aby rozpocząć przygotowania do rozwoju w tym kierunku, kandydat musi mieć ukończony minimum 12 rok życia. Osoba chcąca zajmować się ratownictwem wodnym musi być przede wszystkim sprawna i zdrowa. Dlatego też wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych. Zaskoczeniem nie jest fakt, że ratownik WOPR musi potrafić pływać na wysokim poziomie – podczas rekrutacji sprawdzana będzie umiejętność pływania co najmniej 100 metrów stylem dowolnym

Jeśli spełniasz powyższe punkty, nadchodzi czas na ukończenie kursu podstawowego, na którym zdobywasz podstawową wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy oraz obsługi sprzętu ratowniczego. Takie szkolenia trwają ok. 40 godzin, w zależności od placówki szkolącej. Po takim kursie należy zdać egzamin – zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, podczas którego będzie sprawdzana wiedza z zakresu przepisów, pierwszej pomocy czy organizacji akcji ratowniczych, a także sprawność fizyczna, umiejętność pływania oraz udzielania pomocy. Certyfikat młodszego ratownika WOPR daje uprawnienia do pomocy w ratowaniu ludzi, udzielaniu pierwszej pomocy oraz w obsłudze sprzętu ratowniczego pod opieką doświadczonych ratowników.

To podstawowy stopień, od którego należy rozpocząć rozwój w dziedzinie ratownictwa wodnego. Kolejne stopnie ratownicze w WOPR są bardzo istotne, ponieważ pozwalają na wyróżnienie osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do przeprowadzania skomplikowanych akcji ratunkowych. Jakie są inne stopnie ratownicze i czym się od siebie różnią?

Ratownik WOPR

Zdobycie tytułu ratownika to drugi stopień ratowniczy. Jest on przyznawany po ukończeniu kursu podstawowego dla ratowników i zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Nie należy go jednak mylić z ratownikiem wodnym.

Instruktor WOPR

Instruktor to stopień ratowniczy, który dostaje osoba, która ukończyła kurs instruktorski. Jest on odpowiedzialny za szkolenie młodszych ratowników oraz ratowników, a także organizowanie ćwiczeń i akcji ratunkowych.

Ratownik wodny WOPR

Aby zostać ratownikiem wodnym, niezbędne jest ukończeniu kursu ratownika wodnego i zdaniu egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Ratownik wodny WOPR ma specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego, dzięki czemu może przeprowadzać skomplikowane akcje ratunkowe.

Ratownik wodny specjalista 

Najwyższym stopniem ratowniczym w WOPR, jest ratownik wodny specjalista, który jest przyznawany po ukończeniu kursu ratownika wodnego specjalisty i zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Ratownik wodny specjalista WOPR ma największą wiedzę i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego, a także jest w stanie przeprowadzić najtrudniejsze akcje ratunkowe.

Należy pamiętać, że WOPR nie wymaga konkretnego wykształcenia. Warto mieć jednak na uwadze, że niektóre z nich mogą być bardziej pożądane np. te związane ze sportem, ratownictwem medycznym czy fizjoterapią – nie jest to jednak warunek konieczny. Aby stać się ratownikiem WOPR, formalnie wystarczy być w dobrej kondycji fizycznej oraz ukończyć odpowiednie kursy. 

Należy jednak zdawać sobie sprawę, jak bardzo odpowiedzialna jest to funkcja. Niejednokrotnie będziesz spotykać się w swojej pracy z nieprzyjemnymi sytuacjami, które mogą być obciążeniem emocjonalnym. Ratownik musi być świadomy zagrożeń jakie mogą spotkać ludzi podczas pływania jak np. utonięcia oraz mniej znane suche utonięcia. Praca dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wymaga dużej dawki odpowiedzialności, odwagi, umiejętności pracy w zespole oraz systematycznego doskonalenia pływania

Jeśli chcesz popracować nad techniką pływania, lub chcesz przygotować się do testów praktycznych – warto regularnie uczęszczać na basen i pod okiem fachowca stawać się coraz lepszym, w tym co robisz, by móc nieść pomoc innym. Jeśli wiesz, że chcesz pomagać ludziom poprzez bycie ratownikiem WOPR – trzymamy za Ciebie kciuki!

Zobacz również:

Kategorie: Blog

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *